چاپ فضای داخلی عموماٌ در برابر گرد و غبار و اشعه UV (نور مستقیم خورشید) آسیب پذیر است. بمنظور افزایش کارآیی و طول عمر محصولات چاپ ایندور از پوشش لمینیت استفاده می شود.
لمینیت علاوه بر پوشش محافظ، جذابیت چاپ را دوچندان می کند.

استودیو طراحی تکین
Takinstudio.com